kreatywność
doświadczenie
wiedzaOświetlenie LED

Nasza specjalizacja

Holistyczne projektowanie oświetlenia obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej, uwzględniające oddziaływanie biologiczne światła i potrzeby psychologiczne użytkowników.     

Szczegółowe projekty


Dobry projekt oświetlenia wykracza swoim zakresem poza wizualne oddziaływanie opraw oświetleniowych (np. intensywność światła). Kompleksowe opracowanie powinno obejmować, istotne aspekty oddziaływania biologicznego (np. rytmu dobowego) jak również oddziaływania psychologicznego (np. na emocje). Jest to możliwe po dokładnej analizie struktury obiektu, jego zadania, oczekiwanej atmosfery i wreszcie dopiero odpowiedniego doboru opraw oświetleniowych.

Audyt oświetlenia


Ten bardzo ważny etap naszej pracy (albo
samodzielnego zadania) będzie najczęściej
podstawą dalszych założeń modernizacyjnych. Każdy błąd tutaj będzie powielany dalej, dlatego przygotowujemy dane tak, aby mogły dać odpowiedź na każde pytanie techniczne, ekonomiczne czy planowanej wymiany oświetlenia. Raporty mogą dotyczyć również wyłącznie warunków oświetlenia miejsc pracy pod kontem przepisów BHP.

Analiza ekonomiczna


Najbardziej nawet oczywista i wyczekiwana inwestycja musi być poparta analizą ekonomiczną. Uwzględnione powinny być nie tylko np. koszty demontażu i utylizacji starych lamp czy okres życia diod led, ale kompletne koszty wdrożenia - TCO (ang. Total Cost of Ownership). Dodatkowe scenariusze (analiza wrażliwości) mogą lepiej przygotować inwestora na decyzje w przyszłości - niekoniecznie bezpośrednio związane z planowaną renowacją oświetlenia.

Idea Smart Lighting

Kiedy projekt jest najbardziej skuteczny i produktywny? Kiedy pięć czynników SMART jest uwzględniane w planowaniu oświetlenia. SMART to akronim od następujących słów: Specific (określony), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Time-bound (określony czasowo).
 1. Pierwszym krokiem jest określenie konkretnych celów związanych z oświetleniem. W jakim celu chcemy użyć światła? Czy
  chodzi o poprawę widoczności, czy o estetykę? Czy ma służyć do pracy, bezpieczeństwa PPOŻ, a może do odpoczynku?
  Określenie konkretnego celu pozwala na wybranie odpowiedniego rodzaju oświetlenia i jego umiejscowienie.

 2. Drugim elementem jest określenie sposobu pomiaru postępów w realizacji celów. Czy chodzi o zmianę jasności, zużycie energii czy ilość czasu korzystania z oświetlenia? Określenie takich wskaźników pozwala na kontrolę kosztów, a także na zwiększenie efektywności oświetlenia.

 3. Trzeci element to określenie, czy cele są realistyczne i osiągalne. Czy planowane rozwiązania techniczne są możliwe do
  wdrożenia w konkretnym pomieszczeniu? Czy planowane inwestycje są zgodne z budżetem? Określenie realistycznych
  celów pozwala na uniknięcie rozczarowań oraz zapewnia, że projekty będą osiągalne.

 4. Czwartym elementem jest określenie, czy cele są zgodne z celami ogólnymi organizacji. Czy poprawa oświetlenia będzie przyczyniała się do realizacji celów ogólnych? Określenie istotnych celów pozwala na zwiększenie skuteczności inwestycji oraz na zapewnienie, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na całość.

 5. Ostatnim elementem jest określenie, w jakim czasie cele mają zostać osiągnięte. Czy chodzi o krótki okres czasu, jak np. miesiąc, czy o dłuższy okres czasu, jak np. rok? Określenie konkretnego czasu realizacji celów pozwala dokładniej planować budżety, koszty produkcji czy przychody.

Sprawdź nas

Zadaj pytanie

Jak przeprowadzić modernizację oświetlenia? Masz pytania, wątpliwości? Chcesz niezobowiązująco czegoś się dowiedzieć?Napisz albo zamów konsultację

Poznaj nas bliżej

Jesteśmy zespołem doświadczonych ludzi o różnych specjalizacjach uzupełniających

Portfolio

Próbka naszych realizacji z różnych obszarów

Cykl konferencji efektywność energetyczna

Modernizacja oświetlenia to jeden z najprostszych środków poprawy efektywności energetycznej. Zastosowanie nowoczesnych technologii oświetleniowych to nie tylko oszczędność energii, ale również poprawa jakości oświetlenia, wydajności pracy i BHP

Czytaj Więcej

Smart Lighting sp. z o.o.

66-008 Letnica 79
KRS: 0000751670
NIP: 9731060754

Kontakt

email: info@smartlighting.com.pl
tel. centrala: +48 535 650 220